Top Definition
shitty, crappy, groty
I am feeling very yulky today
#shitty #crappy #groty #not good #hot mess
โดย Jayjayjosri 12 พฤษภาคม 2006
5 Words related to yulky
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×