Top Definition
used by Spirit Doge when something is good or when he is happy
1:Doge u got the weed
Doge : ye ye ye
โดย Catatafish Of the stomach cove 12 กุมภาพันธ์ 2015
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×