Top Definition
the yay's way of saying "do you understand?" or "do you know what im saying?"

"Im going to the store, yaddadigamyjig?"
โดย xXx TinA 23 สิงหาคม 2006
5 Words related to yaddadigamyjig

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×