มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sex:
 
1.
Alabama.
Person 1: Where are you from?
Person 2: Alabama.
Person 1: That's the worst state ever.
โดย 2045A+3DF7 24 มกราคม 2009