Top Definition
A complete loser who doesn't know his place
i hate that kid he is such a woazer
#waozer #wowzer #wozer #loser #wow
โดย rxyne 10 มกราคม 2008
5 Words related to woazer
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×