Top Definition
when you're playing with wii-self and you don't wrap it up
if it burns when you pee, you might have a wii-td.

elmer fudd get wascally and plays with wii-self.
โดย CattyNatty76 12 มกราคม 2010
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×