Top Definition
Wazue stands for "What is new with you?" It was made when someone got mad at being told "The sky" when asking "What's up?"
"Wazue, man?"
"Wazue?" "NOMU"
"Same Here"
โดย Gunnar 17 พฤศจิกายน 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×