Top Definition
wasgwanning = whats going on
wasgwanning in der ma brada ?
โดย mr g 13 กุมภาพันธ์ 2005
1 more definition
whats happenin
oi blud wasgwannin today
โดย abbz 02 กรกฎาคม 2004

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×