บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น dirty brownie:
 
1.
Wass Gwaanin... Wuss Happnin
โดย Nabster 24 ตุลาคม 2003
311 141
 
2.
just another term for "whats going on?"
meeting someone in the street...hey wa gwaan ?
โดย fo shizzle.....Zee 20 มิถุนายน 2003
108 27
 
3.
whats up
wagwaan bregin
โดย dane 19 มีนาคม 2004
160 80
 
4.
Derivied from the English phrase 'Whats going on, old boy?'. Now typically and commonly used in 'The ghettos' both stateside and in the UK. Can also be variated to 'Gwaanin' when used as a response to the question 'Wagwaan'.
Jamal enters the smoked-out low-rider. "Ah! Wagwaan!" says his homie with excitement. "Gwaanin?" he replies, "you be passin de dutchy on de left han side! Dat be gwan! Boyakasha!"
โดย Mr. S. Hortandcurlies 20 มิถุนายน 2007
138 94
 
5.
a short version of saying whats going on , mostly used in london
Wag Waan Doron?
Nuffin Man
โดย Crackerless Cracker 13 พฤษภาคม 2007
14 3