Top Definition
A Newfoundland word meaning " What are you up to" or " what are you doing"
Waddaya at me old maid!
#where are you #what are you at #where are ya #waddaye at #waddaye to
โดย IrishDescendent 07 พฤศจิกายน 2013
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×