Top Definition
Southern Italian dialect - "Go fuck yourself"
You screwed with me and now you want my help? Va fungool!
#fuck #va fungul #fuck yourself #fungool #southern italian
โดย EcL1pZ 18 พฤษภาคม 2006
5 Words related to va fungool
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×