Top Definition
to fight one on one with somebody
i'm finna go up'n'up wit dat bitch muthafucca
โดย spark'em urb 04 ตุลาคม 2005
5 Words related to up'n'up

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×