Top Definition
To tell someone to be quiet; shut up; stfu.
fool: you was trippin last night, but you is always trippin...
you: man, turn yo face around
โดย the cisco kid 19 เมษายน 2008
To tell someone to be quiet; shut up; stfu.
fool: you was trippin last night, but you is always trippin...
you: man, turn yo face around
โดย the cisco kid 19 เมษายน 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×