มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น wyd:
 
93.
One who steals turds. Has also been known to be used more commonly as a term to describe people with poor taste, and that one friend who always seems to "cock-block" you.
Man: "Why the hell did you but in, you've gone and scared her away now, man you're a Turd-Burglar!!
โดย SupamanS 02 มีนาคม 2009

คำที่เกี่ยวข้องกับ turd burglar

turd turd gay gay butt pirate butt pirate fag fag faggot faggot burglar burglar homosexual homosexual shit shit fudge packer fudge packer queer queer
 
1.
When you finally find an empty public restroom for a dump so massive that it requires complete solitude for the deposit....and then someone walks in.(especially at your office/work place)
Just as I was about to 'release the beast', some turd buglar entered the bathroom causing my sphincter to snap shut!
โดย Sidney Abello 11 กุมภาพันธ์ 2004
 
2.
In Quebec, the thief who follows the first burglar and the second burglar.
We arrested de first two burglars, but de turd burglar got away.
โดย Saddam Hussein 09 พฤษภาคม 2003
 
3.
yet another word for gay men
jeez joe is a turd burglar!!
โดย turd-bur-gal-er 24 เมษายน 2003
 
4.
One who burgles turds
My cat took a crap and the dog ate it...he sure is a turd burglar
โดย baldylocks1976 29 มกราคม 2005
 
5.
(UK) Slang for homosexual.
"Hey, turd burglar! Get off that guy!"
โดย - 04 สิงหาคม 2002
 
6.
The Hamburglar's more fetid and vastly less successful predecessor.
I thought the McCrappy Meal cam with a Turd Burglar toy...
โดย AngryChegro 10 กรกฎาคม 2003
 
7.
A derogatory term for a man of homosexual tendencies.
See also: Marmite/Vegemite/Chutney Ferret; Tail-gunner; and obviously faggot etc.
Man that guy is a turd-burglar
โดย Anonymous 29 ตุลาคม 2003