Top Definition
zits on a tit (a nasty turn-off, no matter how big the tit)
We all see Alicia's tit zits when she wears a bikini. She currently has no boyfriend.
โดย kickflipdude 22 กรกฎาคม 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×