Top Definition
'no' in malay. use frequently when in malaysia. especially while being hit on.
c: hey b, you like pussy?
b: eww, TIDAK!

c: what if i gave you $100 to do that chick?
b: TIDAK!
โดย scanman7 29 เมษายน 2005
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×