มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
4.
meaning: style or class
Diesel shoes carry a sporty swank.
โดย julie bing 24 มกราคม 2005

คำที่เกี่ยวข้องกับ swank

cool awesome swanked swanking sweet skank swag swanky wank dank swagger drunk hip swanke swankin boast classy shwank swanker tight
 
1.
Extremely cool; dope; kickass
Man, that car is so swank.
โดย Pimp Daddy Greene 22 มกราคม 2003
 
2.
!) Very classy, and/or tasteful
2) Very good weed; Dank (opposite of swag)
I have a swank bag, it's lime coloured with some red in it, and matches my shoes.
โดย Audi 06 พฤษภาคม 2003
 
3.
the coolest of cool. smoother than smooth
school is totally un-swank
โดย the queen of swank 19 กรกฎาคม 2004
 
5.
The act of being spanked with a walrus.
I just swanked Timmy.
โดย pooriggusaur 10 ตุลาคม 2009
 
6.
A word used to express how good something looks or is, usually in the context of it bieng funky as well.
Man, that is one swank jacket.
โดย Penstripe 13 มกราคม 2004
 
7.
Adv. When something is of nice value and hecka ballin.

Used in modern times to describe a situation involving g-money, or describing an object and/or person of high ballin-a-tude.
Guy #1:You see that guys Ferrari?!
Black Guy #2:yeahhh, it was pretty dang swank.
โดย Sethfafa 14 ตุลาคม 2010