Top Definition
to hold up, to bear with
She bearly sustained the bucket with one hand.
โดย iliiiii 25 มิถุนายน 2006
susans alter ego in team goodness
susans alter ego in team goodness is sustain.
โดย ratt 16 พฤศจิกายน 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×