Top Definition
The only type of nigger
I saw a bunch of niggers the other day and they were all stupid niggers cause thats the only type of nigger there is.
#nigger #blacky #blackey #dumb #stupid #fucking #niggers
โดย Nishing 09 กุมภาพันธ์ 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×