Top Definition
badass bitch.
she's hella pretty too !
"yeah that girl stormy dai is a badass bitch"
#stormy #bad #ass #dai #gorgeous #day #storm
โดย hagay 17 มิถุนายน 2009
7 Words related to stormy dai
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×