มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
friend/bedrin
wagwan star
โดย Nathan 22 กันยายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ star

stars stars wars wars sex sex porn porn celebrity celebrity rock rock trek trek beautiful beautiful famous famous hot hot
 
2.
star is a real name- she is sweet beautiful funny and smart all in one..a blast to have around all the time she knows how to live life how it comes..
star
โดย estrella047 03 กุมภาพันธ์ 2010
 
3.
Canadian band on the Arts & Crafts label. They write catchy, well-constructed indie pop songs. Members are: Torquil Campbell, Chris Seligman, Evan Cranley, and Amy Millan.
If you like catchy, well-constructed indie pop songs, you should check out Stars, Broken Social Scene, and Metric.
โดย i swear to drunk i'm not god 03 กุมภาพันธ์ 2006
 
4.
Jamaican common term of affection or camaraderie. Similar to
"dude", "man" or " Buddy"
"One love, star"
" Pass tha blunt down, star"
โดย Ikken 18 พฤษภาคม 2008
 
5.
An immense collection of very light elements. A star is over 95% hydrogen with trace amounts of helium, oxygen, carbon, and other heavy elements. The star derives its energy from a thermonuclear reaction initieted by the pressure created by the gravitational pull of the gasses inward. A star will burn for millions if not billions of years before the hydrogen supply is depleted and the star's nuclear fusion reaction fails. The star will then explode and remove an outer layer of gasses and then collapse into a dense state. Average stars collapse into Dwarf Stars while massive ones form neutro stars of black holes.
Stars are not made of methane!!!!!!!
โดย X-45B23 14 กรกฎาคม 2006
 
6.
a female that is extremely attractive.
There sure are a lot of stars here tonight.
โดย sifu Jordan 02 มกราคม 2004
 
7.
A best friend
Jizzy, you are a star!
โดย rexo17 05 สิงหาคม 2011