Top Definition
A sponko is a person who you find very annoying, and who you like dissing once in a while.
"Shut up, you Sponko!!"
"You are such a Sponko!!"
โดย RiddleKid 25 กุมภาพันธ์ 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×