Top Definition
Meaning: unknown. Used to describe someone who has condescended wienerdom
If you weren't such a spiener, maybe I'd give you tickets to see David Copperfield.
โดย i was the walrus 28 ตุลาคม 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×