Top Definition
The sweaty forehead you get after drinking two boiling cups of ramen.
"Dude are you ok? Why are you so sweaty". "I'm fine, I just have the soup sweats."
โดย Macdaddyalex 14 ธันวาคม 2015
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×