Top Definition
1. to get drunk early in the day.
2. to get drunk very quickly.
1. Josh started slurly today.
2. Wow, Matt sure got slurly.
#drunk #early #slur #sluring #drinking
โดย Shayface 16 มกราคม 2006
5 Words related to slurly
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×