Top Definition
1. to get drunk early in the day.
2. to get drunk very quickly.
1. Josh started slurly today.
2. Wow, Matt sure got slurly.
โดย Shayface 16 มกราคม 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×