มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น cunt:
 
2.
very drunk/ high aka shitface, fucked up, wasted
he got real shitty last night
โดย adog 09 เมษายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ shitty

shit shit crappy crappy bad bad crap crap gay gay lame lame stupid stupid horrible horrible sucks sucks drunk drunk
 
1.
Shitty is Of very poor quality; highly inferior. Contemptible; despicable.
Unfortunate; unpleasant. Being in a state of discomfort or unhappiness; miserable. Incompetent; inept.
Trivial; insignificant.

but u can't mess with shitty cuz its someones name...shitty from YO!!! don't use the name in vain!!-Dinky
yo what up shitty!!

this note book looks shitty

you look shitty
โดย DINKY from YO 17 พฤศจิกายน 2003
 
3.
Mean, unpleasant, bitchy.
She was really shitty about it.
โดย planethopper 03 กรกฎาคม 2005
 
4.
a great word to describe a bad situation, most likely to be used as an adjective
Man that is pretty shitty

Today is a shitty day, yesterday was better
โดย ktmyrs08 22 ตุลาคม 2008
 
5.
It is when you don't like something or someone. When it looks or seems bad
"Look at his shoes the look really shitty"

"Her body is hot, but her face looks shitty."
โดย Cruzz 23 เมษายน 2008
 
6.
Unfavorable breasts. Refers to the male or female bosom.
"Jesus, Jim. That whore has horrible shitties."

or;

"Jim, your dad has shitties."
โดย Justin Herbert 18 กรกฎาคม 2007
 
7.
An adjective synonymous with: Dope; awesome; rad; bad; badass.

Describes a good experience.
That movie was shitty. Those kicks are shitty man, where you get em?
โดย Matador of Funk 19 มกราคม 2011