Top Definition
when someone bites to much and you're sick of it.
Person 1: yea thomas go bag that girl
Person 2: yea go bag her

Person 1: Sheesh Biter!
โดย william2 23 มกราคม 2009
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×