มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ebola-head:
 
1.
Scottish word for "extremly tired"
"i was up chatting to Iain till 3am i'm shattered"
โดย Cawnar 18 กุมภาพันธ์ 2005

คำที่เกี่ยวข้องกับ shattered

shatter tired knackered wax break dabs destroy smash broken exhausted fucked weed bho drunk crush glass high marijuana oil sleepy
 
2.
To be as tired as fuck
"I just ran 10k and am fucking shattered"
โดย Brendan 10 ตุลาคม 2003
 
3.
The Australian, more specifically western suburbs of Victoria, expression of disappointment.
"I couldn't get tickets for that concert - shattered!"
โดย Glittercake 30 กรกฎาคม 2008
 
4.
shattered to have consumed excessive amounts of alcohol
ian calling his mum to pick him up at 3am: hey ma! can you come and pick me up! im shattered!
โดย blossmmm 23 มกราคม 2005
 
5.
To be extremely intoxicated to the point of not being able use the function of your extremeties
Kyle was so shattered last night that he hooked up with Metz.
โดย TK 12 พฤศจิกายน 2004
 
6.
To break into a million pieces. To suddenly burst into fragments.

The thoughts of a million men trapped inside the chasm which is the mind of a future programmer.
The vace shattered into right before our eyes.
โดย Shattered 02 ธันวาคม 2003
 
7.
A person who is very high from smoking marijuana, often looks very tired
John was so shattered after hitting that fatty bowl.
โดย krank the ram 01 พฤษภาคม 2010