Top Definition
your gilrfriend / boyfriend in an ironic and fun manner, like honey
schatzi - also schmootzie boo (from the film moster inc)
#schatzi #schmootzi boo #baby #honey #sweety
โดย klassey 06 กุมภาพันธ์ 2009
5 Words related to schmootzie
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×