Top Definition
Frank Zulferino's way to say sandwich
You want a samwhich?

Can u get me a egg sammy.
#sandwhich #egg #meal #lunch #blt
โดย Frank Zulferino 07 กรกฎาคม 2014
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×