Top Definition
when you flip someone's bad inside out and then put all of the contents back inside and then zip it up.

"Damn, I just got racooned"
"Damn, I just got racooned"
โดย qwerty sdfsdfsdfasdfs 28 กุมภาพันธ์ 2014
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×