Top Definition
smoking 2-3 grams of purple haze in one blunt.
" ayoo, me n my nigga ryan hot boxed while we were purple blazin, you hadda be there!"
#purple haze #haze #blazin #blunt #smokin
โดย [[Alex G]] 03 มกราคม 2008
9 Words related to purple blazin
blazing wit my hommie some purple haze
me bitch smokeing some good weed purple blazin
#purple #haze #smoking #weed #pot
โดย purple blazing pot head 07 มกราคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×