Top Definition
The need to make everything perfect, despite it's importance. Being very particular.
Don't be so fucking purnickety, you cunt.
โดย A4 16 มิถุนายน 2007
4 Words related to purnickety

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×