Top Definition
The response to somebody when they ask you how much gold you have in League of Legends.
Choax: Hey, how much gold are you at?
Reginald: prickz
โดย Yugi_Moto 23 พฤศจิกายน 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×