Top Definition
Some one who is pretty fucking beautiful
Hey man see that girl over there she is so prefritiful
#fritiful #pretiefritiul #prettyfritiful #supfperfritiful #pretifritiful
โดย dcram 06 พฤศจิกายน 2012
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×