มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:
 
1.
A type of cornbread.
DUDE!! this pone is AWESOME!!!
(check wiki.)
โดย 12312312 13 พฤษภาคม 2008

คำที่เกี่ยวข้องกับ pone

poned owned pwned pwn own pony pones brony ownage noob killed poning pwnd raped bitch jonas brothers dominated poner pooned pwnage
 
2.
nonexistent.
actual word=pwn

easy way to find a n00b on the internet.
dude im gonna pone you!
WTF...N0oB! *pwns*
โดย crazo 21 พฤษภาคม 2008
 
3.
Pones is derived from Danny Jones & Dougie Poynter of McFLY fame, coupling the pair's last names, merging them together.

They are the most popular'slash' fandom pairing coming from the band McFLY.

It is an abbreviation of 'Poynter-Jones' and can also be said as 'Joynter', reversing the dominant surname.
Pones is my OTP! It's my favourite slash pairing ever!
โดย Claire Thackray 30 มกราคม 2009
 
4.
Brony-speak for pony, usually in slang.
Lona is best pone.
โดย Donarsson 07 กันยายน 2013
 
5.
The idiot's way to spell pwn.

Pwn orignated from World Of Warcraft, where someone misspelled the word owned, and turned into pwned. Therefore, poned, or pone, makes no sense.
Guy 1:Haha that stupid kid got poned!!
Guy 2:You moron, it's not pone, it's pwn! Pwned, he got pwned!
โดย Fishhh. 20 พฤษภาคม 2009
 
6.
As in Al Capone (the notorious gangster/ murder); to beat up, hurt, mess up
(After someone really pisses you off)

I'm gonna 'pone his ass!
โดย Lil Bootie 15 ธันวาคม 2008
 
7.
To destroy or annihilate, usually in sports. Made to feel superior compared to the opponent.
The winning team poned the losing team for the tenth game

in a row.
โดย The vocab boss 29 สิงหาคม 2013