มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น thot:
 
1.
dope, idiot, moron, wally, pillock, dunderhead, dimwit
You are such a plonker, Rodney.
โดย Jackson Pillock 13 มกราคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ plonker

idiot twat wanker moron fool retard dick stupid wally penis silly numpty twonk cock eejit plonk twit dickhead prat tosser
 
2.
the term plonker started out as a reference to someone who was forever drunk on cheap wine (cheap wine is nicknamed plonk) this person was usualy a homeless person, or poor person.

today the term plonker is a very light hearted insult. Its not even seen as an insult, its like calling someone a wally. Its in no way ment maliciously. you call someone a plonker when they say or do something stupid.
bob - why didnt my food cook ?
john - you never turned on the oven, you plonker.
โดย Emperor Bubba 01 กุมภาพันธ์ 2005
 
3.
a willy! or a dopey person
rodney u plonker!
โดย deepcoveruk 03 กุมภาพันธ์ 2003
 
4.
A game similar to conkers that involves two men and their genitalia.

Each man takes it in turn to whack the opponents balls with their penis. The receiver must ensure that their penis is held firmly up and out of the firing line so as not to interfear with a clean whack. This is repeated until the lesser man concedes defeat and the dispute is settled.
"Man i think your girlfriends hot; I'll give you a game of plonkers for her"
โดย TheGayMaker 13 ธันวาคม 2007
 
5.
1. A person who "plonks" all the time

2. A very lazy person

3. A procrastinator
My boyfriend is such a plonker; he stays in bed all day on weekends.
โดย Jack_Mier 19 พฤษภาคม 2014
 
6.
an absolute nut case
luke don't, he will kill you, he's a plonker
โดย andy21224234324 09 สิงหาคม 2013
 
7.
Nursery word for poos, after the 'plonk' they make when they hit the water.
Oh look, you forgot to flush the toilet and it's full of plonkers!
โดย David from Kingsbury 18 มกราคม 2006