มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
1.
a general term for an alcholic beverage (usually beer)
Lets go to the market and buy some pisto
โดย amazing Larry 04 ธันวาคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ pisto

alcohol beer pisteando carnale cholo pistear pistos simon cash chupe feria hot l red music n pedote red hot pistol rock rol zac
 
2.
a general term for an alcholic beverage
Let's go to the market and buy some pisto
โดย amazing Larry 04 ธันวาคม 2003
 
3.
1. Mexican for an alcoholic drink, normally strong alcohol like tequila, mezcal or charanda.

2. Buzz

3. Used as an adjective for heavy drinkers.

See also "Pistear" (v. to drink alcohol)
"Me apendejo con pisto; p'andar bravo y listo" (I get wasted with alcohol; to be courageous and ready)

"Despues de unas caguamas nos chingamos un pisto-rrin" After some beers we drunk some buzz

"Ese guey andaba bien pisto" That dude was very drunk
โดย mynystry 25 กันยายน 2006
 
4.
A mexican way of saying beer
Lets go to the liquor store and pick up some pistos for the party
โดย SrtRay 28 กันยายน 2012
 
5.
a central american term for money.
hey Alex do you any pisto to buy the food?
โดย Abraham Gutierrez 24 กันยายน 2006
 
6.
Old(2 weeks or more) 32oz of beer(busch,Mickey)
ay Carnal pass me the Pisto
โดย Iggie 02 สิงหาคม 2003