Top Definition
ben sukin little kids pins
im the pin suker in wa so flop it out kiddy
โดย mattjl 10 กุมภาพันธ์ 2008
5 Words related to pin suker in wa

รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×