Top Definition
they dont say that they say p i m p g a n g s t e r
switch over envolving a star wont get u far im a p i m p g a n g s t e r
โดย Badunkie 03 มกราคม 2005
what they say in p i m p
im a p i m p o s o g e r
โดย LUNCHBOX 14 กุมภาพันธ์ 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×