Top Definition
When people hilariously ruin your nice little picture by jumping in.
NO WAY!! We got photobombed in every single one of our prom photos!
#photobomber #photo #bomber #bombed #ruined
โดย Luxferre 15 พฤษภาคม 2008
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×