มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น wyd:
 
1.
1. cool
2. Pretty Hot And Tempting
Dude! That shit is phat!
Dude! That bitch is P.H.A.T!
โดย dick 19 มีนาคม 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ phat

cool fat awesome hot sick dope sexy sweet tight booty ass rad fly wicked amazing ill thick fresh nice big
 
2.
Phat does mean Pretty Hot And Tempting, like the other definitions say. The problem with "phat" is that it is no longer in really. It has kind of phased out and is mostly used by wannabes, lowerclassmen in high school, or middle schoolers. It is now considered a slang faux pas. I wouldn't use it if I was you.
14 year old: "That's phat man."
22 year old: "Um, dude, that word got old in the late '90s"
โดย Doobie Smokes You 14 ธันวาคม 2004
 
3.
A stupid word.
Stop using it.
Pathetic Kid: God, that chick is PHAT, man...
Dumb Kid: What? I don't think she's fat.
Pathetic Kid: No, dude. Phat as in Pretty Hot and Tempting.
Dumb Kid: Cool! I think I'll be pathetic like you and use it!
Me: *kills them for being pathetic*
โดย Misfitt 30 สิงหาคม 2005
 
4.
In the 80s, an 18 year old inner-city black kid from Richmond, Virginia told me that it stood for "Pussy, Hips, Ass, Tits", And he told me this around 1985. So that word is AT LEAST 27 years old. True Story. Just thought I'd share with you.
That girl is phat! Did you see that?
โดย Bored Dude 13 พฤษภาคม 2007
 
5.
A word used by white suburban kids who think they are gangster to describe something "cool"/stupid and used to describe how "gangsta"/gaudy their wigger friend's ricer is.
wigger: YO YO YO DAT RIDE IS PHAT

Me: No. It is insanely gaudy.
โดย Blahb 14 เมษายน 2005
 
6.
pretty hot and tempting
you are p.h.a.t
โดย Courtney 20 ตุลาคม 2003
 
7.
A word that never should have been invented in the first place.
Man, that's "phat"!
โดย Johntoo 19 สิงหาคม 2009