Top Definition
A currency controlled by an attractive Waterlooper.
I'll give you three otter dollars for that coat!
#otter dollar #otter dollars #otter #dollar #dollars #otd #otds
โดย RadioactiveMan 16 มกราคม 2007
7 Words related to otter dollar
A special form of currency used to buy p0rn.
I'll give you 5 otter dollars for that nude b0b pic!
#otter #otter dollars #dollar #otd #canada
โดย Nonyobiness 10 กุมภาพันธ์ 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×