Top Definition
NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN
NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN CAT NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN
#nyan #cat #poptarts #space #rainbow
โดย NYAN NYAN NYAN 20 เมษายน 2011
Photos & Videos
a looping video of a cartoon cat with a pink pop tart body soaring through space being trailed by a rainbow.

infamous for the looping "nyan" music playing in the background
nyan cat goes

nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyannyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan

and it goes on and on..
#nyan #cat #rainbow #poptart #delicious
โดย Cake is not a lie 21 เมษายน 2011
-A youtube viral sensation that frolics through space with a poptart and nyans all the way.

-The cutest little effer to ever spew rainbows from its ass.
Boy:What the hell is that song?

Girl:Its nyan cat!!

Boy:Its really dumb.

*2 hours later*

nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan!

Person 1:I'm making nyan cat my ringtone!

Person 2:Really? I did that too! Plus made it my desktop back drop, got the sheet music, a t-shirt, and play it on repeat for days at a time!

Person1: ... nyan?
#nyan #cat #cute #rainbows #japanese #youtube #viral #kitty #nyan nyan
โดย XxpopsiclexX 21 เมษายน 2011
Internet meme of a cat that craps out rainbows and has a poptart or toast body. Often shown playing as a loop.

Lyrics:
NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN NYAN

For further detail search nyan cat on google.
"Nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan nyan "

"Nyan cat....so mesmerizing..." :o
#meow #internetz #meme #nyan #cat
โดย NyanSlaveAri 22 เมษายน 2011
An 8-bit cat that has a strawberry pop tart as its body that flies around space shitting out rainbows.
Last night, I witnessed the sheer awesomeness that is nyan cat on YouTube for the first time. Never before has my mind shitted so many bricks before.
#8-bit #youtube #nyan cat #japan #pussy #rainbow #pop tart #pastry #nyan #cat #shit
โดย JimboWales 09 พฤษภาคม 2011
The world's most lovable (Or annoying) cat! A Nyan Cat is a cat head with a strawberry poptart for a body. It floats through space whilst shooting rainbows from it's ass. Also know as the "Poptart Cat"
Guy: Hey dude, check out this awesome thing I found!
*Enters "Nyan Cat" in Youtube*
Guy: I love this!
Other Guy: OMFG THIS IS SO ANNOYING. TURN IT OFF NOW.
#nyan #cat #rainbows #nyan cat #poptarts #poptart cat
โดย Larcondos 28 เมษายน 2011
An amazing cat that sings "Nyan" up to 100 times a minute. The cat is believed to have a pop-tart for a body, but at rare times it is replaced by buttered toast. The cat, for some strange reason, farts rainbows and fly's in space.

It is believed that the cat is Japanese, because the word "Nyan" can also be the sound a Japanese cat makes.
Nyan Cat: Nyan Nyan Nyan Nyan Nyanananan Nyannyannyannyananyannyan Nyananyan nyan nyan nyan!

An Average American Cat: Meow.....meow....meow.....rrrrrrow...
#nyan #cat #meow #japanese #poptart #nyan cat #toast #space #rainbow #fart
โดย ~Awesomebannanadudelol~ 08 พฤษภาคม 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×