มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rimming:
 
1.
1. A derogatory term for the left end of the political spectrum describing new age communists. The original basis for the term Neocon. 2. Most commonly used on Fark.com to describe the leftwing wacko fringe. 3. Sometimes spelled as Neocom.
"I wish you Neocomms would think before you spouted your hate-America-first crap." -Flipper the Dolphin
โดย 21-7-b 24 เมษายน 2005

คำที่เกี่ยวข้องกับ neocomm

bush communist democrat flipper the dolphin
 
2.
Literally, "neo-communist". See: Democrat.
Hillary Clinton is a neocomm.
โดย Karl 01 กรกฎาคม 2004
 
3.
1. A derogatory term for the left end of the political spectrum. Based improperly off the term neocon, a legitimate abbreviation for the neo-conservative movement.
2. A word most likely invented by Flipper the Dolphin or CokedUpWerewolf, idiots from fark.com
"Only a few wacko Neocomms think that Bush is a war criminal."

-Flipper the Dolphin
โดย Traveller 20 กรกฎาคม 2004