มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 12:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า multitrack recordings
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?