Top Definition
pussy glove, female condom, diaphragm
Zaq's bich had to wrap her muffin with a muffin wrapper cuz he ran out of condoms.
โดย C Momma and Zaq 09 พฤษภาคม 2007
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×