มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น blumpkin:
 
1.
mon
Jamaican way of saying man.
How you doing mon?
โดย lexicon 17 มิถุนายน 2003

คำที่เกี่ยวข้องกับ mon

mons man poke pokemon money dunna sex shrewsburyism tinna jamaica monica mons pubis fat gay iry jamaican mob pubis shrewsbury wanna
 
2.
mon
Scottish word that essentially means "come on". Often used to complement a band, person or...well...anything really..
MON THE BIFFY CLYRO
MON THE JACK D
etc.
โดย XeoN 08 ธันวาคม 2003
 
3.
The haired pubic rise directly above the female genitals. An apparently pleasure-less pad of fat that protects the pubic bone over the bladder. Region of the human body which is imbued with an aura of mystery because it is constantly covered up. On some, a densely-thicketed plateau, on others an oddly barren "woodland", still on others, a shaved hump.
My hand slipped down the front of her pants, inside her underwear, until it rested on her mons. My middle finger then sought her vulva...
โดย Jake 14 มกราคม 2004
 
4.
mon
informal way of saying mate
how are ya mon??
โดย jibb 25 กรกฎาคม 2003
 
5.
The hairy pubic plain directly above the genitals, but beneath the waistline, on both men and women. An apparently pleasure-less, purposeless region of the human body, but one that is nevertheless imbued with an aura of mystery because it is constantly covered up. A densley thicketed plateau, an oddly barren woodland, a useless, hilarious no man's land.
Dude, I don't want to see your mons again.

Did you spend a lot of time tonguing her mons?
โดย MK 12 มกราคม 2004
 
6.
mon
used mainly by biffy clyro fans-- "Mon the Biffy!!" screamed the boyo.. .- This is screamed at every moment anywhere at any time.
MON THE BIFFY, CONVEX CONCAVE noW
โดย wilson 03 ธันวาคม 2004
 
7.
mon stands for Money over niggas
m.o.n is better than mob
โดย ashley thomas 11 มิถุนายน 2006