บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 4/20:

ยังไม่มีการบัญญัติคำว่า middle age spread
คุณจะบัญญัติคำนี้ไหม?