Top Definition
ta get pissd/drunk.To b severly unda da influence ov alcohol.
zoe:ya ave a gd tyme laast nite?
Chris:yea i got manged,did sum funy shiate!
Zoe:i wish i had bin dere 2 c dat!
โดย Sexy_Ghetto_Gal 05 สิงหาคม 2004
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×